Editoriál

Zberateľstvo je vášeň, ktorá spája ľudí s rovnakým nadšením, odbúrava generačné rozdiely a pomáha vytvárať priateľské vzťahy. Hlbší záujem o zberateľstvo ponúka možnosť získavania množstva vedomostí aplikovateľných v bežnom živote. Už od nepamäti sa ľudia so spoločnými záujmami združovali a vytvárali najrôznejšie spolky.

Zberateľské kluby tešiace sa popularite vznikali na našom území už v priebehu minulého storočia. V tej dobe neexistovalo také množstvo technických vymoženosti ako v súčasnosti. Nech sa prihlási človek, ktorý sa v živote nedostal do kontaktu s internetom! Naši starí rodičia sa v minulom storočí tešili zavedeniu telefónnej linky a príchodu televízie, dnešná doba ponúka osobné počítače, mobilné telefóny a množstvo iného hardvéru, ktorého používanie uľahčuje a spríjemňuje život. Dnešné možnosti sú jednoducho diametrálne odlišné od tých, aké tu boli v minulosti. Pokiaľ mnoho mladých ľudí prijíma technické výdobytky s otvorenou náručou, starší ľudia sa im v mnohých prípadoch snažia vyhýbať a ostávajú verní technike, ktorú objavili v čase svojej mladosti. Ak by sme sa tento fenomén pokúsili aplikovať na komunitu zberateľov, zistili by sme, že rôzne generácie nadväzujú kontakty a získavajú zberateľský materiál odlišným spôsobom. Mnoho starších zberateľov získava a šíri informácie iba v okruhu svojich najbližších a zberateľský materiál získava prostredníctvom osobných stretnutí s inými zberateľmi. Za takéto stretnutie je možné pokladať napríklad zberateľskú burzu. Zberateľ dôjde na burzu, niečo predá, niečo kúpi, respektíve vymení. Získa informácie o tom, čo majú ostatní zberatelia k dispozícii a dohodne si s nimi miesto a čas osobného stretnutia. Mnoho starších zberateľov preferuje získavanie nového zberateľského materiálu skrz sálové aukcie. Staršie generácie zberateľov vytvárajú mnohokrát uzavreté komunity, do ktorých je bez osvojenia si ich spôsobov myslenia a správania, ťažké preniknúť. Pre mladých, väčšinou začínajúcich zberateľov predstavuje neraz značný problém dostať sa k odborníkom a ku kvalitným a hodnotným zberateľským materiálom. Výhodou mladých zberateľov je ich flexibilita a technické zručnosti. Na poli internetu je možné objaviť veľké množstvo online bazárov, e-shopov, aukčných domov a iných komplexných portálov, ktoré ponúkajú množstvo zberateľsky atraktívnych predmetov, no zároveň i rovnakých, stále sa opakujúcich informácií. Na informácie vyplývajúce zo zberateľskej praxe starších zberateľov je často chudobný i internet. Našim poslaním je preto prepojiť mladých so starými, skúsených s menej skúsenými, tých, ktorí obchodujú online a tých, ktorí obchodujú na báze osobného stretnutia.

Našim cieľom je vybudovanie zberateľskej komunity, ktorej členovia si navzájom pomáhajú a vo svojom zberateľskom nadšení sa navzájom podporujú. V súčasnej dobe združujeme viac ako štyri desiatky záujemcov o zberateľstvo a históriu regiónu. V prípade, že ste zberateľom, radi Vás privítame medzi nami.

Mgr. Ján Bocan, predseda občianskeho združenia Európska zberateľská spoločnosť